Ny valamparian’ i Bebe / La lisière de la rizière de Mémé


de

Nahoana no tsy arabe fa valamparia mampianjera no manitsy ho ao Ambohibarikely ? Notantarain’i Bebe azy telo mirahalahy zafikeliny ny  tsiambaratelon’ilay valamparia.
Io valamparian’i Bebe io no mirakitra ilay tantara mandratra fo, nefa tsy nisy mpahalala, noho ny nafitsok’ireo miaramila sônegaly mpampandry  tany teto Madagasikara tamin’ny tabataba 1947.
Tantara mifototra amina zava-nitranga tena marina, nihatra tamin-dRavaoarinarivo  Andrianasolo Blandine sy ny renibeny Rasoanantoanina ary ny raibeny Ramalanjaona,  Ecrivain-Interprète, zanaky ny mpitandrina Rainimalanjaona, izay nanao batisa ny mpanjaka  Ranavalona III.
Nonina tao Ambohibarikely Sambaina Manjakandriana izy ireo.

Pourquoi n’y a-t-il pas de route mais juste des lisières de rizières si glissantes qui mènent à Ambohibarikely ? Mémé a révélé le secret des  lisières à ses trois petits-fils.
Ces lisières de Mémé sont les témoins d’une histoire qui fend le coeur,  que personne ne connâit, suite aux méfaits des militaires sénégalais dits  “pacificateurs” à Madagascar, durant la rébellion de 1947.
Une histoire basée sur des évènements réels, survenus à Ravaoarinarivo Andrianasolo  Blandine et sa grand-mère Rasoanantoanina, et son grand-père Ramalanjaona, écrivaininterprète, fils du Pasteur Rainimalanjaona, qui a procédé au baptème de la Reine  Ranavalona III.
Ils habitaient à Ambohibarikely Sambaina, Manjakandriana.

Prix: 15.000 Ar, 12€

Commander

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...