I Velonjara sy ny ranomasina / Velonjara et la mer


de

Manjono no asan’i Velonjara. Mihena isan’andro ny hazandrano azony kanefa io no miantoka ny sakafon’izy mianakavy sy hividianana fitaovana hianaran-janany.
Sao dia manao ota fady kosa ry Velonjara ka mahatezitra ny ranomasina ?
Sao dia manimba ny tontolo iainany izy ireo ka izy ireo ihany no mitanty ny vokany ?
Tonga saina i Velonjara sy i Marolongo zanany ka niezaka nandresy lahatra ny mponina teo an-tanàna …

 

Velonjara est un pêcheur. La quantité de poissons pêchés diminue de jour en jour, alors que la pêche assure la nourriture de sa famille et les fournitures scolaires de son enfant.
Velonjara et les habitants bravent-ils les interdits et provoquent la colère de la mer ?
Ne détruisent-ils pas la nature et qu’ils sont en train de payer pour cela ?
Velonjara et son fils Marolongo s’en sont rendu compte et ont essayé de convaincre tous les habitants de leur village…

Prix: 15000 Ar

Commander

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...