Regis RAJEMISA –RAOLISON

Teraka tamin’ny 8 Mey 1913 tany Antsiranana raha niasa nanao raharaham-panjakana tany ny rainy sy ny reniny. Mpampianatra no raharaha nosafidiny ka raha vao nahatapitra ny fianarana ambaratonga faharoa izy 1931 dia nirotsaka tamin’ny fampianarana, ka tao amin’ny misiona katolika Manjakandriana aloha 1932 dia tao amin’ny kolejy Masindahy misely nanomana CESD (1933-1942) dia tao amin’ny kolejy iray tsy miankina : Institution Vigny (1943-1946), ary niverina indray tao amin’ny kolejy Masindahy Misely, fa tamin’ny fampianarana ambaratonga faharoa (1947-1958), ary dia tafajanona tamin’ny fanjakana sampana fampianarana ka nomena toeran’ny mpiandraikitra lefitra tamin’ny sampan-draharaha iray vaovao (centre d’etudes et d’information sur la langue et la civilisation malgaches), sady nampianatra sy niasa teny amin’ny Oniversite sy tamin’ny lycées (1959-1973) Tsy mpampianatra ihany anefa, fa mpanoratra ihany koa ; maro karazana ireo boky nosoratany Boky nosoratany tato amin’ny editions Ambozontany:  Grammaire malgache  Dictionnaire historique et géographique de Madagascar  Etsy babeko  Talaky mandeha  Isambilo  Mazava atsinanana  Rakibolana malagasy Fikambanana nisy azy : Union des Poètes et écrivains Malgaches : filohan’ny fikambanana izy hatramin’ny taona niorenany 1952 Academie malgache hatramin’ny 1957