Esther RANDRIAMAMONJY

Mpampianatra - Mpanoratra – Mpandika asa soratra (Professeur – Ecrivain - Traductrice) Mpikambana Mahefa amin’ ny Akademia Malagasy –Filoha lefitry ny Akademia Malagasy Membre Titulaire de l'Académie Malgache – Vice Présidente de l’Académie Malgache Fikambanan'ny Mpanoratra Mpikaroka Erantany misahana ny Haisoratra ho an'ny Ankizy sy ny Tanora (International Society for Research on Children and Adolescent Literature IA 80 ISORAKA - Antananarivo - Madagascar 1. RAKIPIAINANA (Bio-bibliographie) Teraka 11 Avril 1933 tao Ambohimahasoa, Madagasikara. Zanaky RAKOTONDRAZAKA, Mpitandrina efa maty (feu) sy RAVAOMALALA efa maty (feue) Ny vadiny : F. RANDRIAMAMONJY -Pr. Dr ès Sciences - Niasa tao amin'ny Conseil Œcuménique des Eglises Genève - Service d'Entraide pour l'Afrique-Ambasadaoro (Ancien Ambassadeur) ex URSS-Pologne-Tchécoslovaquie-Bulgarie-RDA-Hongrie. Efatra mianadahy ny zanak' izy mivady ary sivy mianadahy ny zafiny ; anankiray ankehitriny ny zafikeliny. 2. FIANARANA (Etudes) : Ambaratonga Voalohany : Sekoly Protestanta Ambohimahasoa sy Rabaut St Etienne (Randjavola) Fianarantsoa Ambaratonga faharoa (Etudes Secondaires) : Collège Protestant Paul Minault - Lycée Andohalo Antananarivo, Collège Lucie Berger Strasbourg.- France Etudes Supérieures : Propédeutique -Faculté des Lettres Dijon France (1961-63) - Faculté des Lettres Antananarivo Madagascar (1963 - 65) Pédagogie : Collège Carry Hall - Birmingham Diplômes : Licences ès lettres Malgache (certificats : Littérature malgache, Philologie malgache, Littérature française) 3. ASA AMAN-DRAHARAHA (CARRIERE PROFESSIONNELLE) : Talen-tsekoly (Directrice d'écoles) : Fianarantsoa 1956-1958-Ecole FJKM Mahitsy -Ecole des Jeunes Filles Andohalo RAZAFINDRAHETY -Antananarivo (1963-1970) Mpampianatra (Professeur de Malgache) : Collège Paul Minault (1963 -1970)- Lycée J.J. Rabearivelo (1964 -1970) - Nampiofana amin’ ny teny malagasy : Faculté des Lettres d'Asie et d'Afrique Moscou 1970-1986-Membre du Conseil Municipal de Genève (Suisse) 1073-1975-Collège Protestant Ambohijatovo Nord 1987-2002 - Manomboka fisotroan-dronono amin’ ny fampianarana ! (Année de la retraite) 4. FAMOKARANA ASA SORATRA : Nandritra ireo taona nampianarana (+50t.) dia nanoratra boky maro ho an'ny ankizy sy ny tanora ary ho an'ny olon-dehibe: angano, tononkalo, sombintantara, tantara foronina, piesy teatraly. Nandika tononkalo vahiny sy tantara foronina vahiny amin'ny teny Malagasy. Enseignante (pendant plus de 50 ans) et Auteur de plusieurs livres pour enfants et adolescents, aussi bien que pour les adultes : contes, récits, nouvelles, romans, pièces de théâtre; traductions de poèmes ; Anthologie de la poésie russe en versions parallèle russe malgache (45 poètes -+ 300p), de romans : "Les Misérables " de Victor Hugo en malgache; "L'Etranger" d'Albert Camus -Contes d'Alphonse Daudet, etc.. ANGANO (Contes et Légendes) : NY ANGANO = Fanabeazana fototra sy zara traikefa (fanadihadiana - Etude) ANGANO KANTO Malagasy sy avy any ivelany-Contes Merveilleux d'Ici et d'Ailleurs (28 contes de Madagascar et 17 contes d'Asie et d'Afrique - Illustré en quadrichromie - 228 p. Edition TPFLM -200 - ANGANO AVY ANY NORVEGE Angano avy any Norvezy miisa 15 (Traduction de 15 Contes de H. Ch. Andersen illustré quadrichromie - Collaboration Tordis SANDVIK Edition TPFLM - 1900 FENO TSIKY : Angano avy eto Madagasikara (Recueil de 41 Contes et Légendes de Madagascar illustrés; Collaboration avec Frédéric Randriamamonjy vadiny (son mari) - 41 contes sur M/car -196 p. TPFLM - TSIKY NANDRAVA HAIZINA [Sourire et Soleil Noir à Madagascar] (Angano -Conte Mal &Fraçais) - IBONIAMASIBONIAMANORO - Conte bilingue (Malg-Français) 68 p. TPFLM-2007 NY SODIN'I SOLOFO + Soratra mivoitra ho an'ny jamba - Edition spéciale en caractères braille ZARA TSIKY – Angano sy Sombintantara ary Lalao/ah/ny(Contes, nouvelles et]eux traditionnels) Tantaran'i BOTA sy i KINGA (miisa 06) sns... (06 brochures pour les tout petits 01 - 02 ans) TANTARA FORONINA sy SOMBINTANTARA( ROMANS Et NOUVELLES) : TRANO RAVA ("La maison en ruines" [The roofless house] Exode rural et enfants abandonnés) 231 p. traduit en russe-Au programme des Ecoles HO AVY NY MARAINA - 256 p. Programa - Faculté des Lettres - M/car 1983-1990. Teny fanolorana :Rev. Pasteur Richard Andriamanjato-Voadika amin’ ny teny rosiana 94.000 Ex. - Voadika @ teny Anglisy in «Terre d'Espoir»-Sujet de thèse DEA – Onisoamino Sydonie-Université de Houston Texas E.U d'Amérique - Ao amin’ ny Fandaharam-pianarana 2000 ... Vita Filma (rosiana) Diplôme de fin d'Etudes Universitaire Cinématographique-Institut Universitaire de Moscou 1993 Andrianavalona Nanaovan'ny VAHINALA Piesy teatraly (Adapté en pièce théâtrale par la Troupe VAHINALA et joué plus d'une fois au Théâtre Municipal d'Isotry. RETOUR A L'AMER – Tantara foronina nosoratan'olon-droa [Roman à quatre mains, en collaboration avec Chantai CONSTANT- 232 p. 2007- TPFLM 2007 ZARA TSIKY – angano sy sombin-tantara mirakitra ny fiarahamonina sy seho politika miharo hatsikana (Recueil de contes et nouvelles - 376 p.- critiques socio-politiques dans un ton humoristiques mais aussi moralisant Ankoatra ny fampianarana an-tsekoly (+50 taona), mitantara angano any an-tsekoly sy Foiben-kolontsaina - Fahita lavitra, Radio, ets...eto an-toerana sy any ivelany. Mampiofana momba ny Fitantarana Angano, ho any mpampianatra an-tsekoly sy ny izay liana, ets... (En dehors de l'enseignement, depuis plus de 50 ans, - séances de contes dans les écoles, dans les églises, dans les centres culturels, en plein air (Fidasiana Amhohimanga Rova-Ambohijanaka Rova- Tsaramasay sns), à Antananarivo ainsi que dans les autres villes et villages. TVM - Radio, etc. à la Prison, Centres de redressement de jeunes délinquents, etc., à Antananarivo. FAMELABELARANA - AKADEMIA MALAGASY SOKAJY I: [Communications à l'Académie Nationale de Madagascar - Section Lettres et Art : Ny Avana Ramanantoanina sy ny Tontolon-Tononkalony (Ny Avana R. et son Univers Poétique) - Ny Angano fahiny - zava-bita ankehitriny (Les contes traditionnels d'antant : sources d'inspirations des inventions scientifiques et réalisations des rëves - Fampitahana Ohabolana Arabo sy Malagasy (Comparaison et parallélisme: proverbes Arabes et Malgaches J-Ny Literatiora nentim-paharazana sy ny Zon'olombelona (La Littérature traditionnelle (contes et légendes malgaches), les Droits de l'Homme et les Journées Internationales - 30 jona 2005 -Ny Teny Malagasy voizin' ny Baiboly ka ela velona (La langue malgache, en véhiculant la Bible, assure sa propre pérennité -2007 2009. AFFILIATIONS - ASSOCIATIONS - Institut International de Recherches sur la Littérature pour Enfants et Adolescents (1976 -1986) - Siège successifs : Berlin - Lyon - Union des Ecrivains Afro-Asiatiques KOMAHA (1976-1986) - Union des Poètes et Ecrivains de Madagascar HAVATSA UPEM ( Ancienne vice présidente - Conseillère - Simple membre - Mpikambana Mahefa amin’ ny Akademia Malagasy-Membre Titulaire de l'Académie MALGACHE depuis plus de 25 ans TITRE HONORIFIQUE Chevalier de la Pléiade, 11 juillet 2016 REVIO SY GAZETY NIFANDRAISANA COLLABORATION AVEC LA PRESSE CULTURELLE AU PAYS ET AILLEURS: Lahatsoratra, famelabelarana, dikana asa soratra malagasy na mankamin'ny teny vahiny - fanehoana ireo asasoratra na fintina raha vao mivoaka. Articles, extraits originaux ou traductions de ses propres œuvres en langues étrangères ou en malgache selon le cas ; présentation des nouveaux ouvrages dès leur première sortie A MADAGASCAR : -FANDROSOAM-BAOVAO - ORIMBATON'AMBATONAKANGA-FANASINA-IMONGO VAOVAO-MPANOLOTSAINA-SAKAIZAN'NY TANORA-MARTURIA VAVOLOMBELONA -TRIBUNE DE MADAGASCAR -L'EXPRESS DE MADAGASCAR -MIDI MADAGASCAR -REVUE DE L'OCEAN INDIEN -NEW MAGAZINE -CAPRICORNE (Revue du Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France), etc -NO COMMENT ANY IVELANY (A L'ETRANGER) : REVUE LITTERAIRE «EUROPE» (France) -LES FEMMES SOVIETIQUES (Moscou - URSS) LITTERATURE ETRANGERE (Moscou - URSS)-REVUE OGONIOK ( Moscou -URSS) LITTERATURE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS (Moscou -URSS) -PHAEDRUS (New-York - E.U. d'Amérique) - MADAGASCAR MAGAZINE (France) REVUE UNICEF- Finlande.- REVUE UNICEF - Danemark) BRANDES & APSEL VERLAG (Allemagne) -TERRE D'ESPOIR (UNIVERSITE du TEXAS -E.U d'Amérique)-MAGELLAN & Cie / COURRIER INTERNATIONAL (France)-(Miniatures-Nouvelles de MADAGASCAR-2010) Esther Rasoloarimalala RANDRIAMAMONJY Alliance Française Andavamamba & Institut Français de MADAGASCAR Avril 2016 1 Affichette : Amboara «Ny Maraina» -Revues 2 Kirabokan-dry... Afisy faha 50 Taona - Olo-malazan'ny Angano malagasy 3 Omena seza ny Boky ! - Sodin'i Solofo- Ravorontsiloza 4 Angano : Angano Kanto, Zara tsiky,Feno tsiky, Sourire et Soleil noir à M/car 5 Amboara «NY MARAINA» Ry Bota sy Kinga 6 Angano mitety tany : Tsaramasay / Antananarivo Mahanoro, La Réunion + Mampiaka-tsehatra ny ankizy 7 Tantara foronina : Ho avy ny maraina, Ilay Dinan'ny fitia, Fo miara-miofo, Retour à l'amer 8 Boky vahiny nadika amin’ ny teny malagasy + Piesy teatraly : Tsarao àry aho ! Ny hafatry ny Ombalahibemaso 9 Sary tahiry : Moscou, La Réunion, Allemagne 10 Bokin-Tantara F. RANDRIAMAMONJY