André RAKOTONDRANAIVO

Andriamatoa André RAKOTONDRANAIVO dia Mpampianatra sady Mpanoratra ary Poety. Teraka tamin’ny 24 novambra 1927 tao Iankarina- Betafo, zanaky Ramanamizao sy Raketabao. Manan-janaka fito mianadahy izy ka ny iray monina any Canada, ny efatra any France ary ny roa eto Madagasikara miara-monina amin’ny dadany sy ny mamany Andriamihaja Hariliva Saraha ao amin’ny Cité Planton Ampahibe, Antananarivo III. I. NY DIPLAOMA ANANANY : Manana diplaoma momba ny maha – Mpampianatra azy izy, toy ny BEPC, ny CESD , ny CAE , ny CAP ( Certificat d’Aptitude Pédagogique), ny Certificat de l’Examen pour l’inscription à l’Université, ny FEDS (Certificat d’Etudes de Dactylographie et Sténographie) izy ary nanaraka ny cours par correspondance de Psychologie Générale de l’Institut français de Culture Humaine en France. Nanao autodidacte tamin’ny fianarana rehetra nataony izy ary nanohy fianarana teny amin’ny Oniversiten’Ankatso, Antananarivo tamin’ny taona 1975, Section Langue et Littérature Malgaches, na dia efa Talen’ny Annexe Lycée Galliéni teo Ankadinandriana. II. NY ASA NATAONY : Efa Talen-tsekoly maro teto amin’ny Nosy izy : EPP Mandrosohasina, Smabaina, Antsirabe – EPP d’ Ambohimandroso, Ambohimiarivo Antsirabe, EPP de Marovitsika , Anjiro, Toamasina – EPP de Sabotsy , Antsirabe – Ville – EPP Annexe Lycée Galliéni – EPP d’ Antanimbarinandriana Antananarivo Renivohitra . Ankehitriny dia Mpampianatra misotro ronono izy nefa koa Mpanoratra amperinasa. Voantso ho isan’ny mpamolavola Ny Fandaharam-pianarana nanomboka tamin’ny taona 1973 ho fanagasiana ny fampianarana eto Madagasikara tao amin’ny BEP- OTEP (Bureau d’Etudes de Programme organe technique d’Elaboration de Programme). Izy no namoaka voalohany ny boky fianarana atao hoe «Fianarana manoratra teny malagasy» sy ny «Kajy Fototra» ary ny «Malagasy Tokana». Ireto ny karazam-boky nosoratany tamin’izany : - Boky fianarana amin’ny teny malagasy …….28 - Boky fianarana amin’ny teny frantsay…………15 - Boky fianarana ho an’ny olon-drehetra………8 - Bokim-pivavahana ………………………………………7 - Boky nadikany ho teny Malagasy………………..2 Ireo ihany no boky nampiasaina eran’ny Nosy tamin’izany : 60 ary niasa sy nampianatra tamin’ny Misiona Advantista tany Marovoay koa . III. NY ASA HAFA : Ankoatra izany, dia nanao famelabelaran-kevitra tao amin’ny Akademia Malagasy izy ary namoaka lahatsorata tamin’ny Bulletin de l’ Académie Malgache koa (Tome 85 année 2006). Afa- tsy izany dia Poety matihanina koa Andriamatoa André RAKOTONDRANAIVO izay fantatra anarana hoe “AéRa” ao amin’ny Fikambanan’ny Mpanoratra sy Poety Malagasy (HAVATSA- UPEM). Hivoaka ato ato ilay raki-tononkalo vaovao nampitondrainy ny anarana hoe “Pôma volamena” amin’ny teny Malagasy sy teny frantsay izay voasokajy ho an’ny ankizy, ny tanora, ny fiaraha-monina, ny mpanao pôlitika sy ara- pivavahana . Maro be tsy voatanisa intsony ireo tononkalo tamin’ny lanonana samihafa nangatahin’ny olona. IV. NY ASA SOA REHETRA : Lehilahy tia Tanindrazana tokoa André RAKOTONDRANAIVO ka nanagana ny Fikambanana atao hoe “A. B. C” ( Association de Bienfaisance Chrétienne) izay manana tobim-pitsaboana (Dispensaire – Maternité – Dentisterie) eny Sabotsy Namehana, Antananarivo Avaradrano. Izy no “Président –Fondateur” n’io tobim-pahasalamana io. Nanao lahadinika momba ny “fitaizana Kristiana“ tao amin’ ny Radio Oisis sy AWR, ary mambran’ny Komitin’ny Fanabeazana tao amin’ny FMC (Federation de Missions du centre : Antananarivo et Toamasina 2 ( 2012- 2014). V. NY MARI-PANKASITRAHANA : Noho ny fankasitrahan’ny HAVATSA- UPEM, dia nanolotra azy ho anisan’ny candidat tokony handray ny “PRIX NOBEL DE LITTERATURE 2017” , tamin’ny Académie Suédoise. - Marobe tokoa ireo taratasy voarainy maneho ny fankasitrahan’ny Mpampianatra sy ny Ray aman-drenin’ny mpianatra voatahiriny ao mandraka androany. - Ireto avy ny mari-pankasitrahana sy mari-boninahitra nomena azy : - “Oscar” misy soratra hoe “HASIN’NY KANTO” avy amin’ny HAVATSA –UPEM natolotra teny amin’ny CCI Ivato ( 2017) - Officier de l’Ordre du Mérite de Madagascar de la Culture de Madagascar - Commandeur de l’ordre des Arts des Lettres et de la Culture de Madagascar - Grand –Croix de 2e Classe de l’Ordre National Malagasy Olo-mangan’ny Firenena Malagasy mendrika halain-tahaka tokoa André RAKOTONDRANAIVO ka toloram-pankasitrahana sy fiderana.