Past. Malvin TOMREN

- Teraka tamin’ ny 1943 - Tonga teto Madagasikara tamin’ny taona : 1971, - Niasa tany Andrefana (Melaky sy Menabe) hatramin’ny taona 1983 (Nitondra Fileovana, nanao ny Asa Fitoriana ny Filazantsara tamin’ny Jentilisa, nampianatra ireo ho tonga Pastora), - Talen’ ny Seminery Teolojika Tany Morondava : 1978- 1982, - Nitondra ny Fiangonana tany Norvège : 1983 – 2002, - Nanoratra ny Boky Fampianarana Homiletika tamin’ny taona: 1986, - Solontena Jeneralin’ny NMS teto Madagasikara: 2002 – 2005, - Nanoratra ny Boky momban’ny Taom-piangonana mitondra ny lohateny hoe : “ Eo an-tananao ny Androko rehetra” : 2008.