BETALATA Joseph

-MOMBA NY TENA: BETALATA Joseph, teraka tao Antsambalahy ny 28 mey 1963, zanak’I BERNARD Malanto sy ROBIA Victorine, kara-panondro: 710 321 003 217 tao Antalaha tamin’ny 15/04/1985 -FIANARANA: EPP ANTSAMBALAHY ANTALAHA – CEG ANTSAHANORO ANTALAHA-LYCEE MIXTE ANTALAHA -ASAM-PANJAKANA Mpampianatra hatramin’ny 1988; Talen-tsekoly: 2001-2014 Mpanolotsaina mpanampy (Assistant pédagogique):2009-2014 Mpanampy ny Adjoint programmation (collaborateur) CISCO Andapa : 2014- 01/01/2018 Mpanampy ny Adjoint administrative (collaborateur) CISCO Andapa hatramin’ny 02/01/2018 -RAHARAHA POLITIKA Mpitantsoratra CNOE/KMF Distrika Andapa: 1998- 1999 Mpampakateny (Rapporteur général) CED Andapa: 2017 - - - -ASA SORATRA -Mpanao tononkalo madinika amin’ny Fanentanana ara-pahasalamana na ara-tontolo iainana, amin’ny Radiom-paritra Andapa, toy ny hoe: “-Izaho no TANY, -Nandoro azy ny afo, -Arovy ny Ranomasina, -Reseo ny SIDA, -Mambolia vary, - - -“ -Mpandray anjara amin’ny fifaninanan kabary eo anivon’ny Distrikan’ Andapa -Efa nahazo lokan’ny “Fifaninanana tononkalo hoan’ny mpianatra” Faritanin’Antsiranana (- Ny solaitra sy kahie, -Ny ankizy mahiratra, - - -) 1998 -Nanoratra ny boky hoe: PREZIDA BESOLOMASO, - LASA MPIANDRY OMBY I DIREKITERA, - PELIKA MANAN-TSAINA, - SAMY FETSY, izay navoakan’ny Edition Tsipika. -MARIBONINAHITRA : CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL MALAGASY -FIALAMBOLY ANKAFIZINA : Vaky boky,-Asa soratra,- Baolina kitra ary Sangy ara-pitenenana (Torakehy,henjambotraka,Ndao hikakaka, ……) -MANAM-BADY AMAN-JANAKA ADRESY: 1) - BUREAU CISCO ANDAPA 2) -BUREAU CED ANDAPA 3)-Ambohimitsinjo-Ankevaheva-Andapa